Object structure
Title:

Strajki na Litwie w okresie 2000-2016

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Strikes in Lithuania in the period of 2000-2016

Creator:

Wołkonowski, Jarosław

Subject and Keywords:

kodeks pracy ; związki zawodowe ; strajki ; przestrzenne zróżnicowanie ; labor code ; trade unions ; strike ; spatial diversity

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527; s. 320-332

Abstrakt:

Strajki stały się zjawiskiem dość częstym – są ostateczną formą protestu pracowników, domagających się poprawy płacy i warunków pracy. Celem artykułu jest analiza strajków na Litwie w XXI wieku. Badania zostały przeprowadzone na podstawie danych statystycznych Departamentu Statystyki Litwy. W artykule zastosowano metodę porównawczą wskaźników uzwiązkowienia z innymi krajami UE oraz przestrzennego zróżnicowania liczby strajków w okręgach kraju. Decyzje o strajku podejmują związki zawodowe. Litwa ma niskie wskaźniki udziału pracowników w związkach zawodowych, zaś prawo litewskie (Kodeks pracy) stawia wysokie wymagania wobec organizatorów strajku, stąd też w poszczególnych latach strajków nie było wcale albo było niewiele. Jednak w latach 2007-2008 przez cały kraj przeszła lawina strajków w oświacie. Nastąpił wzrost wynagrodzeń pracowników oświaty, jednak okazał się on krótkotrwały. Kolejna fala strajków w tej branży miała miejsce w latach 2014-2016, ale nie przyniosła efektów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.527.26

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527 ; Polityka ekonomiczna

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: