Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Content format
  • Subject and Keywords
  • Date
  • Resource Type

Search for: [Subject and Keywords = ochrona środowiska] OR [Subject and Keywords = oczyszczanie ścieków] OR [Subject and Keywords = nanomateriały] OR [Subject and Keywords = techniki elektrochemiczne] OR [Subject and Keywords = Salmonella] OR [Subject and Keywords = chemia analityczna] OR [Subject and Keywords = wodorowe ogniwa paliwowe] OR [Subject and Keywords = Internet] OR [Subject and Keywords = nanostruktury węglowe] OR [Subject and Keywords = elektroosmoza] OR [Subject and Keywords = funkcjonalizacja] OR [Subject and Keywords = elektrokoagulacja] OR [Subject and Keywords = skład molekularny] OR [Subject and Keywords = chromatografia] OR [Subject and Keywords = szkła wodne] OR [Subject and Keywords = \(NMR\)] OR [Subject and Keywords = \(MS\)] OR [Subject and Keywords = wirtualna edukacja] OR [Subject and Keywords = roztwory krzemianów] OR [Subject and Keywords = elektroflotacja] OR [Subject and Keywords = nanorurki węglowe] OR [Subject and Keywords = elektrodializa] OR [Subject and Keywords = oczyszczanie gleby] OR [Subject and Keywords = antygeny O] OR [Subject and Keywords = metody spektroskopowe] OR [Subject and Keywords = I\-rzędowa struktura] OR [Title = Wiadomości Chemiczne, Vol. 60, 2006, nr 9\-10 \(711\-712\)]

Number of results: 890

items per page

Łapczyńska-Pieprz, Magdalena (1982- ) Łomotowski, Janusz (1953- ). Promotor

2012
rozprawa doktorska

Polskie Towarzystwo Chemiczne Ziółkowski, Józef Julian. Red.

2007
czasopismo

Bolland, Arnold (1881-1940)

1918
książka

Selera, Anna Wieliczko, Alina (1952- ). Promotor

2012
rozprawa doktorska

Krawiec, Marta (1984- ) Wieliczko, Alina (1952- ). Promotor Kuczkowski, Maciej. Promotor

2017
rozprawa doktorska

This page uses 'cookies'. More information