Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Content format
  • Date

Search for: [Subject and Keywords = agrobiznes] OR [Subject and Keywords = potencjał wytwórczy] OR [Subject and Keywords = wyniki produkcyjne i dochodowe] OR [Subject and Keywords = struktura wewnętrzna] OR [Subject and Keywords = udział w gospodarce narodowej] OR [Subject and Keywords = agribusiness] OR [Subject and Keywords = production potential] OR [Subject and Keywords = global production] OR [Subject and Keywords = gross value added] OR [Subject and Keywords = internal structure] OR [Subject and Keywords = the share in the national economy] OR [Title = Struktura agrobiznesu w Polsce i jego znaczenie w gospodarce w kontekście integracji z UE. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, Nr 360, s. 47\-54] OR [Creator = Mrówczyńska\-Kamińska, Aldona]

Number of results: 19

items per page

This page uses 'cookies'. More information