Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Content format
  • Subject and Keywords
  • Date
  • Resource Type

Search for: [Subject and Keywords = odnowienie środków trwałych] OR [Subject and Keywords = gospodarstwo rolne] OR [Subject and Keywords = akumulacja] OR [Subject and Keywords = renewal of fixed assets] OR [Subject and Keywords = farm] OR [Subject and Keywords = accumulation] OR [Title = Procesy odnowienia majątku w gospodarstwach rolnych w Polsce w świetle wyników rachunkowości rolnej \(FADN\). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, Nr 360, s. 273\-280] OR [Creator = Grzelak, Aleksander]

Number of results: 116

items per page

This page uses 'cookies'. More information