Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Content format
  • Date

Search for: [Subject and Keywords = regresja odporna] OR [Subject and Keywords = MM\-estymacja] OR [Subject and Keywords = statystyka przedsiębiorstw] OR [Subject and Keywords = obserwacje odstające] OR [Subject and Keywords = robust regression] OR [Subject and Keywords = MM\-estimation] OR [Subject and Keywords = business statistics] OR [Subject and Keywords = outliers] OR [Title = MM\-estymacja w badaniu średnich przedsiębiorstw w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 426, s. 32\-41] OR [Creator = Dehnel, Grażyna]

Number of results: 19

items per page

Gładysz, Barbara Mercik, Jacek Wiesław. Redakcja Ostasiewicz, Walenty. Red.

2010
artykuł

This page uses 'cookies'. More information