Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Content format
  • Date

Search for: [Subject and Keywords = optyka] OR [Subject and Keywords = integrated optics] OR [Subject and Keywords = Mach–Zehnder microinterference chip] OR [Subject and Keywords = accelerometer] OR [Subject and Keywords = Ti\:LiNbO3 waveguide] OR [Title = Research and fabrication of integrated optical chip of Mach–Zehnder microinterference accelerometer] OR [Creator = Dong\-Lin, Tang] OR [Creator = Bing, Dai] OR [Creator = Shan, He] OR [Creator = Kun\-Qing, Xiao] OR [Creator = Liang, Zhang] OR [Creator = Peng, Wang]

Number of results: 2 468

items per page

Wang, Xue Wu, Xuqiang Li, Shili Ge, Qiang He, Tianbo Yu, Benli Urbańczyk, Wacław. Redakcja

2015
artykuł

Tadaszak, Rafał J. Łukowiak, Anna Golonka, Leszek J. Patela, Sergiusz Gaj, Miron. Redakcja Urbańczyk, Wacław. Redakcja

2011
artykuł

Yu, Chunchao Huang, Hai Zhang, Liang Xu, Dahai Urbańczyk, Wacław. Redakcja

2016
artykuł

Liu, Jian Lu, Jian Ni, Xiaowu Dai, Gang Zhang, Liang Chen, Yanbei Gaj, Miron. Redakcja Urbańczyk, Wacław. Redakcja

2011
artykuł

An, Yu-Peng Wang, Yi-Ding Cao, Feng Gaj, Miron. Redakcja Urbańczyk, Wacław. Redakcja

2010
artykuł

Bo, He Ma, Zhong Quan Jing, Xu Lei, Zhao Sheng, Zhang Nan Feng, Li Cheng, Shen Ling, Shen Jie, Meng Xia Yue, Zhou Cheng Shan, Yu Zheng Ting, Yin Yan Gaj, Miron. Redakcja Urbańczyk, Wacław. Redakcja

2009
artykuł

Chen, Dalei Wang, Rong Pu, Tao Xiang, Peng Fang, Tao Zheng, Jiling Xiong, Jintian Urbańczyk, Wacław. Redakcja

2016
artykuł

Stręk, Wiesław Makuszewski, Krzysztof Jasiorski, Marek Łukowiak, Edward Bryja, Leszek Ciorga, Mariusz Sitarek, Piotr Misiewicz, Jan Gaj, Miron. Redakcja Wilk, Ireneusz. Redakcja

1999
artykuł

Badziak, Jan Makowski, Józef Parys, Piotr Woryna, Eugeniusz Gaj, Miron. Redakcja Wilk, Ireneusz. Redakcja

1999
artykuł

Wasilewski, Andrzej Więcek, Tomasz Jonscher, Andrzej K. Gaj, Miron. Redakcja Wilk, Ireneusz. Redakcja

1999
artykuł

Ristici, M. Ristici, E. Tivarus, M. Badicu, I. Gaj, Miron. Redakcja Wilk, Ireneusz. Redakcja

1999
artykuł

Mahmood, M. F. Chouikha, M. F. Qadri, S. B. Gaj, Miron. Redakcja Wilk, Ireneusz. Redakcja

1999
artykuł

Misiewicz, Jan Sęk, Grzegorz Sitarek, Piotr Gaj, Miron. Redakcja Wilk, Ireneusz. Redakcja

1999
artykuł

Peshko, Igor Jabczyński, Jan K. Gaj, Miron. Redakcja Wilk, Ireneusz. Redakcja

1999
artykuł

Janowska-Dmoch, Bożena Mroziewicz, Bohdan Gaj, Miron. Redakcja Wilk, Ireneusz. Redakcja

1999
artykuł

Sęk, Grzegorz Misiewicz, Jan Radziewicz, Damian Korbutowicz, Ryszard Tłaczała, Marek Gaj, Miron. Redakcja Wilk, Ireneusz. Redakcja

1999
artykuł

Velzel, Christiaan Masajada, Jan Gaj, Miron. Redakcja Wilk, Ireneusz. Redakcja

1999
artykuł

Bielecki, Zbigniew Chrzanowski, Krzysztof Matyszkiel, Robert Piątkowski, Tadeusz Szulim, Marek Gaj, Miron. Redakcja Wilk, Ireneusz. Redakcja

1999
artykuł

Rajkowski, Bogumił Nowak, Piotr Gaj, Miron. Redakcja Wilk, Ireneusz. Redakcja

1999
artykuł

Harutyunyan, V. M. Adonts, G. G. Kanetsyan, E. G. Gaj, Miron. Redakcja Wilk, Ireneusz. Redakcja

1999
artykuł

This page uses 'cookies'. More information