Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Date

Search for: [Subject and Keywords = Polska \- 1733\-1763 \(August III Sas\) \- relacje osobiste] OR [Subject and Keywords = szlachta \- Polska \- obyczaje i zwyczaje] OR [Title = Pamiętnik do historyi polskiéj w ostatnich latach panowania Augusta III i pierwszych Stanisława Poniatowskiego. \- Wyd. 3] OR [Creator = Moszczeński, Adam \(1742\-1823\)]

Number of results: 3

items per page

Górnicki, Łukasz (1527-1603) Friese, Christian Gottlieb von (1717-1795). Tłumaczenie Załuski, Józef Andrzej (1702-1774). Wyd.

1753
stary druk

This page uses 'cookies'. More information