Object

Title: Ius Municipale To iest Prawo Mieyskie Maydeburskie nowo z Lacińskiego y z Niemieckiego na Polski ięzyk z pilnością y wiernie przełożone

Object collections:

Last modified:

Dec 19, 2018

All available object's versions:

https://dbc.wroc.pl/publication/10358

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information