Object

Title: Publika Księdza Jozepha Wereszczyńskiego [...] na Seymiki przez list obiaśniona tak z strony fundowania Szkoły Rycerskiej synom Koronnym na Ukrainie iako też Krzyżakow według Reguły Malteńskiey [...]

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information