Object

Title: Wartość przedsiębiorstwa a wartość składników niematerialnych

Title in english:

Business value and value of intangibles

Creator:

Rumniak, Paweł

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 203-217

Abstrakt:

Wartość przedsiębiorstwa w ujęciu rynkowym zawiera w sobie wartość składników zarówno materialnych, jak i niematerialnych. Wycena rynkowa pozwala ujawnić część składników niematerialnych, które z punktu widzenia bilansowego nie są identyfikowalne. Dzięki podejściu rynkowemu do wyceny można zauważyć coraz większy udział składników niematerialnych w wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Wiąże się to z rosnącym znaczeniem tych składników i z koniecznością ich precyzyjniejszej wyceny i zarządzania nimi w celu zwiększania efektywności wykorzystania tej grupy aktywów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73633

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

This page uses 'cookies'. More information