Object

Title: Wyniki finansowe przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego na Dolnym Śląsku w latach 2005-2009. Próba oceny zmian w kontekście projektu Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020

Title in english:

Financial results of enterprises with share of foreign capital in the Lower Silesia Region from 2005 to 2009. The assessment of changes in the context of the Programme of support for significant investments for the Polish economy for the years 2011-2020

Creator:

Stawicka, Magdalena Kinga

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 437-447

Abstrakt:

Na Dolnym Śląsku na koniec roku 2009 funkcjonowało 2210 przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Firmy te zatrudniały łącznie ponad 130 tys. osób. Przedstawiona w artykule analiza wyników finansowych tych przedsiębiorstw pokazała, iż uzyskują one znaczne przychody, które przekładają się na osiąganie przez wiele z nich wysokich zysków (w 2009 r. 47% z nich osiągnęło dodatni wynik finansowy). Celem głównym wdrażanego przez rząd programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020 ma być wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Planowana kwota do wydania z budżetu państwa wynosi 727 mln zł, które wypłacane będą jako wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy oraz kosztów inwestycji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73653

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information