Object

Title: Analiza przeżycia przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie wybranego województwa

Title in english:

Survival Analysis of Enterprises in Poland Based on the Example of the Selected Voivodeship

Creator:

Ptak-Chmielewska, Aneta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 103, s. 155-174

Abstrakt:

Demografia przedsiębiorstw ma rosnące znaczenie w dziedzinach zajmujących się badaniem zbiorowości przedsiębiorstw. W artykule przedstawiono analizę nieparametryczną z wykorzystaniem tablic trwania życia estymowanych metodą K-M i analizę semiparametryczną z wykorzystaniem regresji Coxa do oceny przeżywalności przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie wybranego województwa. Większe szanse na przeżycie miały przedsiębiorstwa zarejestrowane w gminach miejskich, a także przedsiębiorstwa większe, zatrudniające 10 i więcej osób w chwili rejestracji. Duże znaczenie dla przedsiębiorstw mają forma prawna nowej działalności gospodarczej i rodzaj działalności deklarowany przy rejestracji przedsiębiorstwa. Wyniki dla modelu semiparametrycznego potwierdzają te uzyskane w analizie nieparametrycznej i pozwalają one na rozpatrywanie wszystkich czynników jednocześnie. Mimo ułomności danych z rejestru REGON wnioski z analizy są jednoznaczne i umożliwiają szersze spojrzenie na cykl życia przedsiębiorstw w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:74167

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 103 ; Prognozowanie w zarządzaniu firmą

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

This page uses 'cookies'. More information