Object

Title: Bariery rozwoju proinnowacyjnych usług z perspektywy ośrodków innowacji w Polsce

Title in english:

Barriers in development of pro-innovative services from the perspective of innovation centres in Poland

Creator:

Rudawska, Joanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 5, s. 166-178

Abstrakt:

Ośrodki innowacji (OI) stanowią instytucjonalną formę wsparcia przedsiębiorstw w procesie wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Celem badań była identyfikacja barier napotykanych przez OI w Polsce w świadczeniu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw. W artykule dokonano syntetycznego zestawienia oraz klasyfikacji ośrodków innowacji w Polsce, ich stanu i oferty, zidentyfikowano też miejsce usług proinnowacyjnych w ich ofercie. Badanie empiryczne dotyczące barier napotykanych w dostarczaniu usług wspierających innowacje na rynek przez OI przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety, metodą CAWI. Obiektem badań były OI funkcjonujące w Polsce, w tym w większości akredytowane przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Zidentyfikowano i pogrupowano bariery utrudniające badanym OI realizację kompleksowych usług mających na celu pomoc firmom w opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań innowacyjnych. Ustalenia mają implikacje dla praktyki i mogą posłużyć w procesie decyzyjnym zarówno menedżerom ośrodków, jak i projektodawcom programów wsparcia, finansowanym ze środków publicznych na poziomie krajowym i regionalnym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2020.5.12 ; oai:dbc.wroc.pl:78618

Language:

pl

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 5

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information