Object

Title: Nauki wieyskie do oświecenia prostego ludu w powinnosciach wiary i obyczaiow : dla łatwieyszey wygody JJ. XX. Pasterzów, i Ich Pomocników, służeniem Dusz Chrystusowych zbawieniu, zatrudnionych

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information