Object

Title: Kulturotwórcza rola controllingu

Title in english:

Culture-forming role of controlling

Creator:

Piwowarski, Tomasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 11, s. 67-76

Abstrakt:

Celem pracy jest zbadanie, czy wdrożenie systemu controllingu może wpływać na kształt kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Badania przeprowadzono wśród małych, średnich i dużych firm z branży automotive, sektora finansów oraz produkcji przemysłowej. Przyjęto podejście etnograficzne, co oznacza, że badania miały głównie charakter jakościowy, w formie nieustrukturalizowanego wywiadu antropologicznego. Uzyskany w ten sposób tekst etnograficzny stanowił klucz do zrozumienia kultur badanych przedsiębiorstw. Istotną metodą badawczą była także obserwacja uczestnicząca, która umożliwiła autorowi dostęp do tak zwanej wiedzy cichej – tacit knowledge. W wyniku przeprowadzonych badań wyłonił się obraz przedsiębiorstw z silną kulturą organizacyjną, dla których controlling stanowił ważną część ich tożsamości. W podsumowaniu pracy autor przedstawił zestawienie zidentyfikowanych controllingowych artefaktów oraz wynikających z nich kulturowych wartości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2020.11.05 ; oai:dbc.wroc.pl:103247

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 11

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Edition name Date
Kulturotwórcza rola controllingu Jan 19, 2021
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information