Object

Title: Ewidencja podmiotu gospodarczego w teorii i praktyce kontroli podatkowej

Creator:

Rzepecki, Eugeniusz

Contributor:

Nowak, Edward. Promotor ; Schneider, Karol Waldemar. Recenzent ; Luty, Zbigniew Franciszek. Recenzent

Description:

Rozprawa doktorska: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2000, s.

Abstrakt:

Praca przedstawia problematykę wiarygodności ksiąg podatkowych w świetle obowiązujących przepisów prawa bilansowego, materialnego prawa podatkowego, prawa karnego i prawa karnego skarbowego. Realizując cel nadrzędny pracy uwagę skoncentrowano na kilku zagadnieniach, a przede wszystkim na: przedstawieniu ewidencji prowadzonej przez podmiot gospodarczy, jako ewidencji stanowiącej źródło informacji niezbędnych do podejmowania decyzji oraz ewidencji stanowiącej podstawę ustalania dochodu do opodatkowania (straty), podstawy opodatkowania i należnego podatku; wykazaniu roli, jaką odgrywa kontrola podatkowa w procesie przeprowadzania dowodu z ksiąg podatkowych; przedstawieniu metod badania ksiąg podatkowych; wykazania skutków nieuznania ksiąg podatkowych za dowód w postępowaniu podatkowym.

Publisher:

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2000

Resource Type:

rozprawa doktorska

Resource Identifier:

Sygnatura: DR 916 ; oai:dbc.wroc.pl:105855

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Własność autora

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt nr SONB/SP/463197/2020)

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information