Object

Title: Ekonomiczne i techniczne aspekty informatyzacji usług bankowych

Creator:

Myrcik, Dariusz

Contributor:

Ochman, Jacek. Promotor ; Gospodarowicz, Andrzej. Recenzent ; Sroka, Henryk. Recenzent

Description:

Rozprawa doktorska: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1998, s. ; Autor nie wyraził zgody na upublicznienie rozprawy doktorskiej. Doktorat został zdigitalizowany i umieszczony w Bazie Wiedzy WIR. Udostępniany jest jednostanowiskowo po zalogowaniu w czytelni OIN Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, bud. U). Serdecznie zapraszamy.

Abstrakt:

W rozprawie doktorskiej określono najważniejsze czynniki wpływające na proces informatyzacji usług bankowych oraz uzyskanych w ten sposób efektów ekonomicznych. W pracy przedstawiono krajowe systemy rozliczeń międzybankowych i międzyoddziałowych, zaprezentowano zmodernizowane rodzaje usług bankowych oraz zaprezentowano nowe usługi, które mogą przyczynić się do przyspieszenia i ułatwiania procesu rozliczeń finansowych, a tym samym do obniżenia kosztów funkcjonowania banku. Wprowadzenie nowych usług daje polskim bankom szansę szybszej i lepszej obsługi większej liczby klientów, a jednocześnie osiągnięcia większych zysków.

Publisher:

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

1998

Resource Type:

rozprawa doktorska

Resource Identifier:

Sygnatura: DR 880 ; oai:dbc.wroc.pl:111316

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Własność autora

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt nr SONB/SP/463197/2020)

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information