Object

Title: Environmental water quality management support system

Title in english:

System wspomagania zarządzania jakością środowiska wodnego

Creator:

El-Zoghbi, Nasreddin Bashir

Contributor:

Konarzewska-Gubała, Ewa. Promotor ; Baborski, Andrzej. Recenzent ; Trzaskalik, Tadeusz. Recenzent

Description:

Rozprawa doktorska: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1999, s. ; Autor nie wyraził zgody na upublicznienie rozprawy doktorskiej. Doktorat został zdigitalizowany i umieszczony w Bazie Wiedzy WIR. Udostępniany jest jednostanowiskowo po zalogowaniu w czytelni OIN Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, bud. U). Serdecznie zapraszamy.

Abstrakt:

Rozprawa dotyczy problematyki ochrony jakości wód przybrzeżnych Libii zanieczyszczanych zużytymi olejami smarnymi. Podstawowym celem rozprawy jest przedstawienie koncepcji systemu oceny i monitorowania stopnia zanieczyszczenia wód wybrzeża libijskiego. W proponowanym w pracy Systemie Analizy Czystości Środowiska wyodrębniono poza poziomem ostrzegania (pollution warning level) poziom zapobiegania (pollution prevention level), złożony z dwóch podsystemów: podsystemu oceny emitentów zużytego oleju oraz podsystem kontrolny cyrkulacji oleju czystego i zużytego. Istotnym elementem przedstawionego systemu kontroli jakości wód jest wspomaganie komputerowe.

Publisher:

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

1999

Resource Type:

rozprawa doktorska

Resource Identifier:

Sygnatura: DR 885 ; oai:dbc.wroc.pl:111321

Language:

eng

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Własność autora

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt nr SONB/SP/463197/2020)

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information