Object

Title: Model rozwoju pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce

Creator:

Przybytniowski, Jarosław

Contributor:

Ronka-Chmielowiec, Wanda. Promotor ; Handschke, Jerzy Ryszard. Recenzent ; Jajuga, Krzysztof. Recenzent

Description:

Rozprawa doktorska: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1999, s. ; Autor nie wyraził zgody na upublicznienie rozprawy doktorskiej. Doktorat został zdigitalizowany i umieszczony w Bazie Wiedzy WIR. Udostępniany jest jednostanowiskowo po zalogowaniu w czytelni OIN Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, bud. U). Serdecznie zapraszamy.

Abstrakt:

Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział I stanowi rys historyczny rozwoju ubezpieczeń i pośrednictwa ubezpieczeniowego na tle różnych formacji społeczno-politycznych. Rozdział II to rozwój ubezpieczeń i pośrednictwa w Polsce po II wojnie światowej. Rozdział III przedstawia strukturę organizacyjną rynku ubezpieczeniowego, jego stan i kanał dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce. Rozdział IV jest prezentacją rynku ubezpieczeniowego państw wysoko rozwiniętych i czynności dostosowawczych stojących przed Polską w przeddzień wejścia do Unii Europejskiej. Rozdział V stanowi prezentację wyników badań nad pośrednictwem ubezpieczeniowym. Na podstawie analizy jakościowej i ilościowej ankiet prowadzonych wśród agentów i brokerów ubezpieczeniowych oraz klientów zakładów ubezpieczeń przedstawiono model rozwoju pośrednictwa ubezpieczeniowego wykonywanego przez agentów i brokerów. Praca zawiera analizę spójności polskich regulacji prawnych dotyczących pośrednictwa ubezpieczeniowego z dyrektywami Unii Europejskiej.

Place of publication:

Wrocław

Date:

1999

Resource Type:

rozprawa doktorska

Resource Identifier:

Sygnatura: DR 891 ; oai:dbc.wroc.pl:111327

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Własność autora

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt nr SONB/SP/463197/2020)

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information