Object

Title: Rola doradztwa zewnętrznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Creator:

Czura, Małgorzata

Contributor:

Konarzewska-Gubała, Ewa. Promotor ; Haus, Ber. Recenzent ; Szeloch, Zbigniew. Recenzent

Description:

Rozprawa doktorska: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2000, s. ; Autor nie wyraził zgody na upublicznienie rozprawy doktorskiej. Doktorat został zdigitalizowany i umieszczony w Bazie Wiedzy WIR. Udostępniany jest jednostanowiskowo po zalogowaniu w czytelni OIN Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, bud. U). Serdecznie zapraszamy.

Abstrakt:

Rozprawa dotyczy problematyki doradztwa zewnętrznego dla przedsiębiorstw. Celem podstawowym rozprawy było przedstawienie roli i miejsca doradztwa zewnętrznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce w okresie ostatnich dziesięciu lat oraz próba przewidzenia jego dalszej ewolucji. Cele poznawcze rozprawy związane były z identyfikacją (w badanych przedsiębiorstwach): przedmiotu doradztwa, motywów zatrudniania konsultantów, ról spełnianych przez doradców, korzyści ze współpracy z doradcą, zapotrzebowania na doradztwo zewnętrzne. Cele praktyczne sprowadzały się do określenia perspektyw rozwoju doradztwa zewnętrznego w Polsce przez wskazanie czynników rozwoju oraz pożądanej roli doradcy zewnętrznego w przedsiębiorstwie, określenia warunków pomyślnej współpracy przedsiębiorstwa z doradcą zewnętrznym oraz przedstawienia postulatów w obszarze identyfikacji oraz oceny efektów doradztwa zewnętrznego.

Publisher:

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2000

Resource Type:

rozprawa doktorska

Resource Identifier:

Sygnatura: DR 892 ; oai:dbc.wroc.pl:111328

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Własność autora

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt nr SONB/SP/463197/2020)

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information