Object

Title: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach restrukturyzacji przedsiębiorstwa publicznego na przykładzie PKP

Creator:

Konieczna, Barbara

Contributor:

Olszewska, Barbara. Promotor ; Duraj, Jan Antoni. Recenzent ; Gableta, Małgorzata Elżbieta. Recenzent

Description:

Rozprawa doktorska: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2000, s. ; Autor nie wyraził zgody na upublicznienie rozprawy doktorskiej. Doktorat został zdigitalizowany i umieszczony w Bazie Wiedzy WIR. Udostępniany jest jednostanowiskowo po zalogowaniu w czytelni OIN Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, bud. U). Serdecznie zapraszamy.

Abstrakt:

Rozprawa dotyczy zagadnień związanych z wprowadzeniem w przedsiębiorstwie PKP zasad nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi w wyniku procesu jego restrukturyzacji. Jest także próbą analizy i oceny stosowanego dotychczas w tym przedsiębiorstwie sposobu zarządzania zasobami ludzkimi. Celem głównym rozprawy było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy zmiany zachodzące w funkcji personalnej w wyniku procesu restrukturyzacji tak specyficznego przedsiębiorstwa publicznego, jakim są PKP, zmierzają do wprowadzenia zasad nowoczesnej teorii zarządzania zasobami ludzkimi (Human Resources Management), zgodnie z którą pracownicy stanowią jeden z najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa.

Publisher:

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2000

Resource Type:

rozprawa doktorska

Resource Identifier:

Sygnatura: DR 894 ; oai:dbc.wroc.pl:111330

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Własność autora

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt nr SONB/SP/463197/2020)

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information