Object

Title: Pacierz wedle swego porządku : w obięciu wielkiéy treści Nauki Chrzesciańskiéy: gdzie oráz o sposobie uczenia się i uczenia iéy w szkołach : dlá pomocy nauczyciela religii tak początkowych, iak i dalszych uczniów i dlá rozwagi starszych

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information