Object

Title: Соціальна робота в громаді в умовах війни

Title in english:

Praca socjalna w społeczeństwie w czasie wojny ; Social work in the community in the conditions of war

Creator:

Кравченко, Оксана

Contributor:

Wierzbicka, Monika. Redakcja

Description:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 42(1)/2022, s. 63-70

Abstrakt:

У час війни професійна соціальна робота розширює напрями, методи і форми роботи, які, з одного боку, ґрунтуються на багаторічному досвіді, в тому числі міжнародному, з іншого – формується феномен української соціальної роботи на засадах морального обов’язку, взаємопідтримки, відданості кожного громадянинау поєднанні з професійною діяльністю фахівців соціальної роботи. Встановлено, що основним методом соціальної роботи є робота в громаді. Важливою ознакою соціальної роботи в громаді є стихійне поєднання благодійництва пересічних громадян як морального обов’язку та прагнення роботи добро із професійною діяльністю соціальних працівників. Цей досвід з точки зору феномелогічного підходу формується на основі українських традицій, напрацьовується в умовах кризи шляхом критичного мислення, екстрених рішень, ґрунтується на людиноцентризмі, ентузіазмі, благочинності, небайдужості та патріотизмі. Визначено, що соціальна робота в громаді під час війни здійснюється на чотирьох рівнях: соціальна робот на рівні органів місцевого самоврядування; соціальна робота на рівні територіальної громади; соціальна робота на рівні закладів соціальної сфери; соціальна робота на рівні жителів громад. Партнерами територіальних громад виступають громадські волонтерські організації. Згідно Закону України «Про соціальні послуги» серед надавачів соціальних послуг виступає недержавний сектор. І в такий тяжкий для країни час волонтери є окремим полком доброчинності: збирають і надають одяг, ліки, харчі для вразливих категорій населення; організовують і поселяють біженців; надають допомогу військовослужбовцям і їхнім сім’ям; сприяють переміщенню постраждалих; забезпечують усіх необхідним фронт: доставляють маскітні сітки, харчі, військовий одяг, ліки, інвентар та ін. Український досвід соціальної роботи засвідчує, що окремим суб’єктом допомоги в умовах війни є громадяни, які самоорганізовуються у громадах, підтримують моральний стан вірою і справедливістю. ; W czasie wojny zawodowa praca socjalna poszerza kierunki, metody i formy pracy, które z jednej strony oparte są na wieloletnim doświadczeniu, w tym międzynarodowym, z drugiej strony fenomen ukraińskiej pracy socjalnej kształtuje się na gruncie moralnego obowiązku, wzajemnego wsparcia, poświęcenia każdego obywatela w połączeniu z aktywnością zawodową specjalistów pracy socjalnej. Ustalono, że główną metodą pracy socjalnej jest praca w społeczeństwie. Ważnym przejawem pracy socjalnej w społeczeństwie jest spontaniczne łączenie dobroczynności przez zwykłych obywateli jako moralnego obowiązku i chęci pracy z działalnością zawodową pracowników socjalnych. To doświadczenie z punktu widzenia fenomenologicznego ukształtowane jest na bazie tradycji ukraińskich, wypracowanych w kryzysie poprzez krytyczne myślenie, pilnych decyzji, oparte na humancentryzmie, entuzjazmie, dobroczynności, nieobojętności i patriotyzmie. Określono, że praca socjalna w społeczeństwie w czasie wojny realizowana jest na czterech poziomach: praca socjalna na poziomie samorządów; praca socjalna na poziomie społeczeństwa terytorialnego; praca socjalna na poziomie instytucji sfery społecznej; praca socjalna na poziomie społeczności. Publiczne organizacje wolontariuszy działają jako partnerzy społeczności terytorialnych. Zgodnie z Ustawą Ukrainy „O usługach socjalnych” sektor niepaństwowy należy do dostawców usług socjalnych. A w tak trudnym dla kraju czasie wolontariusze stanowią osobną grupę dobroczynności: zbierają i dostarczają ubrania, lekarstwa, produkty dla słabszych grup ludności; organizują i osiedlają uchodźców; udzielają pomocy personelowi wojskowemu i ich rodzinom; ułatwiają przemieszczanie się ofiar; zapewniają wszystko, co niezbędne na froncie: dostarczają moskitiery, żywność, odzież wojskową, lekarstwa, inwentarz itp. Z ukraińskich doświadczeń pracy socjalnej wynika, że odrębnym podmiotem pomocy w czasie wojny są obywatele, którzy organizują się w społeczności i zachowują swoje morale w wierze i sprawiedliwości.

Publisher:

Wydawnictwo Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Place of publication:

Legnica

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.5604/01.3001.0015.8922 ; oai:dbc.wroc.pl:116655

Language:

ukr

Relation:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona ; Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 42(1)/2022 ; Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Group publication title:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information