Obiekt

Tytuł: Gospodarka nieruchomościami

Tytuł odmienny:

Debiuty Studenckie. Gospodarka nieruchomościami

Współtwórca:

Łakomiak, Aleksandra. Redakcja

Opis:

s. 117

Abstrakt:

[Niniejszy numer „Debiutów Studenckich” poświęcony gospodarce nieruchomościami rozpatruje je w trzech obszarach tematycznych, które stanowią: nieruchomości jako przedmiot podatku, kosztów ponoszonych na utrzymanie nieruchomości oraz finansowanie ich. W zeszycie omówiono takie zagadnienia, jak: koszty wspólne i zasady ich rozliczania we wspólnocie mieszkaniowej, polityka podatkowa gmin w zakresie podatku od nieruchomości, podatek od infrastruktury w gminie, optymalizacja podatkowa kosztów wytworzenia i utrzymania nieruchomości w podmiocie produkcyjnym, finansowanie remiz strażackich jako środków trwałych i nieruchomości, administracyjne postępowanie egzekucyjne z majątku dłużnika, w tym z nieruchomości, rachunek przepływów pieniężnych w ocenie sytuacji finansowej i majątkowej podmiotów gospodarczych na przykładzie nieruchomości z perspektywy biegłego rewidenta i innych zawodów, aspekty podatkowe działalności deweloperskiej.] z zapowiedzi

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2023

Typ zasobu:

książka

Język:

pol

Powiązania:

Debiuty Studenckie 2023 ; Gospodarka nieruchomościami

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-SA 4.0

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Debiuty Studenckie

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji