Obiekt

Tytuł: Niepewność w prognozowaniu dochodów emerytalnych

Tytuł odmienny:

Uncertainty of forecasting retirement incomes

Autor:

Chybalski, Filip

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 46-56

Abstrakt:

Celem artykułu jest wskazanie i scharakteryzowanie najważniejszych uwarunkowań determinujących poziom niepewności w prognozowaniu dochodów emerytalnych. W artykule wykorzystano metody studiów literaturowych, opisową oraz eksplanacji (wyjaśnienia). Punktem wyjścia dla podjętych rozważań są dwie teorie ekonomiczne, traktujące o wygładzaniu przez jednostkę konsumpcji w czasie: model cyklu życia oraz teoria dochodu permanentnego. Wskazano i scharakteryzowano główne źródła niepewności w prognozowaniu dochodów emerytalnych. Szczególny akcent położono na konstrukcję systemu emerytalnego oraz problematykę racjonalności i adaptacyjności decyzji emerytalnych jednostek. Sformułowano wniosek, że niepewność towarzysząca prognozowaniu dochodów emerytalnych jest znacząca i istotnie obniża wiarygodność tego typu prognoz, a tym samym determinuje ich funkcję i użyteczność

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2012

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:22760

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji