Obiekt

Tytuł: Demand forecasting in a business based on experts' opinions - an application of Weibull distributions

Tytuł odmienny:

Prognozowanie popytu w przedsiębiorstwie na podstawie opinii ekspertów – zastosowanie rozkładu Weibulla

Autor:

Dittmann, Paweł

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 52-60

Abstrakt:

Prognozy popytu w przedsiębiorstwie mogą być budowane różnymi metodami, m.in. przy użyciu modeli formalnych I rodzaju oraz modeli formalnych II rodzaju opartych na opiniach ekspertów. Ekspertami mogą być menedżerowie przedsiębiorstwa lub osoby z zewnątrz przedsiębiorstwa. Eksperci, oprócz budowy prognoz, mogą także określić subiektywne prawdopodobieństwo ich realizacji. W artykule przedstawiono jeden z rozkładów prawdopodobieństwa subiektywnego − rozkład Weibulla − mogący znaleźć zastosowanie w procesie konstrukcji prognoz popytu na produkty przedsiębiorstwa. Pokazano sposób konstrukcji prognozy punktowej, sposób oceny szans realizacji prognozy oraz sposób oceny ryzyka związanego z opłacalnością sprzedaży

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:24222

Język:

eng

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji