Obiekt

Tytuł: Demand forecasting in an enterprise - the forecasted variable selection problem

Tytuł odmienny:

Prognozowanie popytu w przedsiębiorstwie – problem wyboru zmiennej prognozowanej

Autor:

Dittmann, Paweł ; Sobolewski, Adam Michał

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 61-70

Abstrakt:

Efektywność procesu prognozowania zależy w dużej mierze od poprawnego określenia zmiennej prognozowanej. Dlatego do prognozowania popytu przedsiębiorstwa powinny stosować zmienne, które odzwierciedlają rzeczywisty popyt konsumencki. Jednak popyt zazwyczaj nie jest bezpośrednio obserwowalny, więc w praktyce używane są różne zmienne prognozowane odpowiadające różnym operacyjnym miarom popytu. W przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych są to najczęściej wielkość zamówień, wielkość wysłanych towarów lub wielkość zaksięgowanej sprzedaży. Celem artykułu jest scharakteryzowanie skutków stosowania jako zmiennych prognozowanych różnych operacyjnych miar popytu. Ilustrację rozważań teoretycznych stanowi próba oszacowania błędów prognozy popytu na jeden z produktów przedsiębiorstwa Avon Cosmetics Polska związanych z różnymi zmiennymi prognozowanymi

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:24223

Język:

eng

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji