Obiekt

Tytuł: Comparative analysis of accuracy of selected methods of building of combined forecasts and meta-forecast

Tytuł odmienny:

Analiza porównawcza dokładności wybranych metod budowy prognoz kombinowanych i metaprognoz

Autor:

Perzyńska, Joanna

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 152-161

Abstrakt:

W artykule przedstawiono propozycję metody budowy metaprognoz jako średnich arytmetycznych prognoz kombinowanych wyznaczonych za pomocą różnych metod. Ilustracją rozważań o charakterze teoretycznym jest przykład empiryczny, w którym prognozy (indywidualne, kombinowane oraz metaprognozy) wyznaczono dla zmiennej mikroekonomicznej wykazującej wahania sezonowe. Dokładność metaprognoz porównano z dokładnością ich składowych prognoz kombinowanych oraz prognoz indywidualnych. Przeprowadzone badania empiryczne potwierdziły użyteczność metaprognoz. W większości przypadków były one obarczone niższymi błędami niż ich składowe prognozy kombinowane, okazały się one również bardziej trafne niż prognozy indywidualne

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:24236

Język:

eng

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji