Object

Title: Application of deductive reasoning to the verification of ArchiMate behavioral elements

Title in english:

Business Informatics

Creator:

Klimek, Radosław ; Szwed, Piotr ; Jędrusik, Stanisław

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 3 (29), s. 76-97

Abstrakt:

Formalna weryfikacja modeli biznesowych stała się ostatnio przedmiotem intensywnych badań. Oczekuje się, że zastosowanie metod formalnych może przynieś takie korzyści, jak zwiększenie jakości produktów i usług oraz zmniejszenie liczby błędów operacyjnych. W pracy omówiono zastosowanie metody wykorzystującej wnioskowanie dedukcyjne do weryfikacji elementów behawioralnych w modelach języka ArchiMate. Pierwszy krok zaproponowanej metody polega na translacji modelu ArchiMate do postaci formuł liniowej logiki temporanej (LTL). Następnie weryfikuje się, czy spełniają one założone własności temporalne. W procesie weryfikacji używane jest narzędzie dowodzenia, w którym zastosowano technikę tablic semantycznych. Opisując metodę weryfikacji, wykorzystano przykład procesu biznesowego zaimplementowanego w systemie nadzoru

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:24491

Language:

eng

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 3 (29)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

This page uses 'cookies'. More information