Obiekt

Tytuł: Cross-national correspondence analysis of generational differences in the perception of work conditions

Tytuł odmienny:

Analiza korespondencji pokoleniowych różnic postrzegania warunków pracy w wybranych krajach

Autor:

Dziechciarz, Józef ; Grześkowiak, Alicja ; Stanimir, Agnieszka

Opis:

Ekonometria = Econometrcis, 2014, Nr 1 (43), s. 87-100

Abstrakt:

Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy o istnieniu różnic pokoleniowych w postrzeganiu warunków i jakości pracy. Wybrany zakres badania odpowiada przeprowadzonym na rynku pracy spostrzeżeniom, że szczególną uwagę należy kierować na dwie grupy wieku osób pracujących: najmłodszych i najstarszych. Najwyższa stopa bezrobocia w UE jest obserwowana wśród najmłodszych osób, które napotykają wiele przeszkód na drodze z wynikami analiz subiektywnych opinii uczestników rynku pracy w celu uzyskania całościowego spojrzenia na sytuację. Przeprowadzono analizę opinii młodych i starszych Europejczyków, biorąc pod uwagę zróżnicowanie przestrzenne. Przeanalizowano opinie o obecnej pracy podane przez respondentów European Social Survey. Opinie dotyczyły między innymi: różnorodności wykonywanej pracy (brak monotonii), możliwości uczenia się nowych rzeczy w pracy, relacji między wysiłkiem wkładanym w wykonanie pracy a wynagrodzeniem, możliwości uzyskania pomocy ze strony współpracowników i innych. Artykuł prezentuje wyniki analizy korespondencji, której użyteczność jest uzasadniona ze względu na skalę pomiaru rozpatrywanych zmiennych

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2014

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/ekt.2014.1.07 ; oai:dbc.wroc.pl:25586

Język:

eng

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 1 (43)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji