Obiekt

Tytuł: Wielowymiarowa analiza atrakcyjności inwestycyjnej spółek sektora spożywczego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Tytuł odmienny:

Multivariate investment attractiveness analysis of food sector companies of Warsaw Stock Exchange

Autor:

Kijek, Arkadiusz

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46), s. 175-188

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano wyniki badania atrakcyjności inwestycyjnej spółek sektora spożywczego notowanych na GPW w Warszawie. Do oceny kondycji finansowej spółek wykorzystano metody wielowymiarowej analizy statystycznej. Umożliwiły one skonstruowanie wskaźnika atrakcyjności inwestycyjnej, który posłużył do uporządkowania spółek według ich sytuacji ekonomiczno-finansowej. Następnie na podstawie wartości wskaźnika syntetycznego wyznaczono strukturę portfeli optymalnych zgodnie z koncepcją Markowitza. Otrzymane wyniki mogą stanowić ważny sygnał dla inwestorów wskazujący pożądane kierunki dywersyfikacji portfela.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2014

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/ekt.2014.4.15 ; oai:dbc.wroc.pl:28963

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji