Obiekt

Tytuł: Wstęp do badań nad ujednoliceniem podstawy opodatkowania w Unii Europejskiej

Tytuł odmienny:

Introduction to research to harmonize the tax base in the European Union

Autor:

Iwin-Garzyńska, Jolanta

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 4 (50), s. 92-104

Abstrakt:

Jednym z podstawowych celów prawa wspólnotowego jest zniesienie przeszkód w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, a w szczególności podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Celem publikacji jest ukazanie problemu ujednolicenia podstawy opodatkowania w teorii finansów przedsiębiorstwa i wskazanie na jej znaczenie dla przedsiębiorstw polskich. W opracowaniu przedstawiono istotę podatku w finansach przedsiębiorstwa. Dokonano analizy przychodów podatkowych oraz kosztów podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem przychodów niestanowiących przychodów podatkowych i wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Przedstawione badania mają charakter wstępu do gruntownych badań nad problemem ujednolicenia podatków dochodowych w Unii Europejskiej. Przedstawione treści odniesiono do fundamentalnych teorii finansów przedsiębiorstwa – teorii struktury kapitału.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2015

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/ekt.2015.4.06 ; oai:dbc.wroc.pl:31936

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 4 (50)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji