Obiekt

Tytuł: Nowe podejście do planowania operacyjnego. Charakterystyka koncepcji beyond budgeting i SOFP

Tytuł odmienny:

The new approach to operational planning. The lowdown on beyond budgeting concept and sales, operational and financial planning (SOFP)

Autor:

Kowalewski, Marcin

Opis:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26), s. 91-99

Abstrakt:

W dzisiejszej globalnej; turbulentnej rzeczywistości biznesowej planowanie na poziomie zarówno strategicznym; jak i operacyjnym cechuje się dużym prawdopodobieństwem poniesienia porażki i rozminięcia się prognoz z rzeczywistością. Przez lata fundamentem planowania operacyjnego w przedsiębiorstwie było budżetowanie; które mimo istotnych funkcji w systemie zarządzania stało się przedmiotem krytyki na płaszczyźnie zarówno nauki; jak i praktyki gospodarczej. Rola i funkcje budżetu w zarządzaniu przedsiębiorstwem wyraźnie wskazują; że powinien on stanowić optymalne przełożenie strategii na prosty język finansowy i umożliwiać zaplanowanie działań maksymalizujących wartość przedsiębiorstwa oraz dopasowanie się do wymogów rynku. Jest to często iluzją; a samo budżetowanie określa się jako nieadaptacyjne; sztywne w swoich regułach i niepasujące do nowych koncepcji zarządzania organizacją. Dlatego pojawiło się nowe podejście dotyczące planowania operacyjnego; wskazujące; że powinno być ono adaptacyjne i elastyczne; umożliwiające szybką transformację przedsiębiorstwa i skuteczne reagowanie na sygnały płynące z rynku i wnętrza organizacji. To nowe podejście reprezentują dwie przełomowe koncepcje planowania operacyjnego: SOFP (Sales; Operational and Financial Planning); opracowane na potrzeby systemu lean management; oraz beyond budgeting. Celem artykułu jest zweryfikowanie; w jakim stopniu spełniają one nowe założenia stawiane przed planowaniem operacyjnym

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2016

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/noz.2016.1.07 ; oai:dbc.wroc.pl:32221

Język:

pol

Powiązania:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji