Obiekt

Tytuł: Systemy bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach logistycznych – wyniki badania

Tytuł odmienny:

Information security systems in logistics enterprises – research results

Autor:

Walasek, Robert

Opis:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26), s. 152-165

Abstrakt:

W kontekście malejącego znaczenia zasobów materialnych warunkiem osiągania przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej jest odkrywanie i wykorzystywanie własnych; wyróżniających kompetencji oraz kreowanie cennych wartości niematerialnych. Wartości niematerialne; takie jak: wiedza; doświadczenie czy umiejętności; pozwalają przedsiębiorstwu na uruchamianie skutecznych instrumentów konkurowania; m.in. przez tworzenie niepowtarzalnych i unikatowych relacji partnerskich; które stanowią najważniejsze ogniwo w walce konkurencyjnej. Jednak aby te relacje były skuteczne; muszą się cechować wzajemnym zaufaniem. Kluczowym elementem tworzenia wiarygodności przedsiębiorstwa na rynku jest wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Powyższe rozważania stały się podstawą do podjęcia tematyki związanej z wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony i bezpieczeństwa informacji w funkcjonujących w regionie łódzkim przedsiębiorstwach logistycznych. Podjęte rozważania oraz wnioski z badań mogą przyczynić się do wskazania kluczowych obszarów; w których przedsiębiorstwa; wykorzystując odpowiednie narzędzia zarządzania bezpieczeństwem informacji; mogą osiągać wymierne korzyści oraz tworzyć przewagę rynkową nad innymi podmiotami

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2016

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/noz.2016.1.13 ; oai:dbc.wroc.pl:32227

Język:

pol

Powiązania:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji