Obiekt

Tytuł: Teoria reakcji na pozycję w podejściu modelowym w taksonomii

Tytuł odmienny:

Item response theory in model-based clustering

Autor:

Genge, Ewa

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 1 (51), s. 9-19

Abstrakt:

Teoria reakcji na pozycję (item response theory) zaliczana jest do jednego z dwóch nurtów metodologicznych w ocenie rzetelności skali. Z kolei analizę klas ukrytych (latent class analysis) można wpisać w nurt podejścia modelowego w taksonomii, wykorzystującego ideę mieszanek rozkładów. Modele te wykorzystywane są do analizy jakościowych zbiorów danych o niejednorodnej strukturze, w których liczba klas jest nieznana (tzw. zmienna ukryta). W ostatnim czasie na popularności zyskuje podejście modelowe w taksonomii, łączące teorię reakcji na pozycje z modelami klas ukrytych. Celem pracy jest przedstawienie propozycji wykorzystania podejścia modelowego w taksonomii, wykorzystującego teorię IRT w analizie zdolności do oszczędzania w polskim społeczeństwie. Badania przeprowadzone będą z zastosowaniem pakietu MultiLCIRT programu R

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2016

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/ekt.2016.1.01 ; oai:dbc.wroc.pl:34636

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 1 (51)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji