Obiekt

Tytuł: Informacja a priori w ocenie jakości modeli TAM na przykładzie platformy Moodle

Tytuł odmienny:

A priori information in the assessment of TAM quality models on the example of Moodle platform

Autor:

Sagan, Adam ; Grabowski, Mariusz

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 3 (53), s. 21-31

Abstrakt:

Artykuł jest poświęcony roli informacji wnoszonej na podstawie metaanalizy w ocenie dopasowania i trafności predykcyjnej modeli akceptacji technologii (Technology Acceptance Model − TAM). Ten rodzaj modeli jest szczególnie wykorzystywany do analizy postaw i zachowań użytkowników wobec nowych technologii. W ich budowie stosowane są zarówno modele strukturalne ze zmiennymi ukrytymi (SEM), jak również predykcyjne modele ścieżkowe, w których parametry są szacowane na podstawie metody cząstkowych najmniejszych kwadratów (PLS-PM). Celem artykułu jest ocena roli informacji wnoszonej (subiektywnej wiedzy badacza i wyników przeszłych badań) na stabilność oszacowania parametrów modelu akceptacji technologii TAM i na dopasowanie modelu. Wykorzystanie informacji uprzedniej o rozkładach parametrów i wartościach punktowych oszacowań pozwala na poprawne określenie punktów startowych procesu estymacji oraz jest istotnym warunkiem budowy modelu w podejściach bayesowskich. W procesie modelowania zostały porównane modele zbudowane wyłącznie na podstawie danych (bez uwzględnienia informacji uprzedniej) z modelami wykorzystującymi subiektywną wiedzę badacza (estymowanymi w podejściu klasycznym i bayesowskim)

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2016

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/ekt.2016.3.02 ; oai:dbc.wroc.pl:36362

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 3 (53)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji