Obiekt

Tytuł: Zarządzanie ryzykiem banku w warunkach szybkiego wzrostu (na przykładzie Getin Noble Bank SA)

Tytuł odmienny:

Risk management in a bank under the conditions of fast growth (on the example of Getin Noble Bank SA)

Autor:

Czarnecki, Leszek

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183; s. 74-93

Abstrakt:

Dotychczasowe regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem banku zakładają model zabezpieczenia się przed ryzykiem kredytowym i inwestycyjnym oparty na posiadaniu odpowiedniego poziomu kapitałów własnych w stosownym procencie do aktywów ważonych ryzykiem. Takie podejście może się okazać niewystarczające, gdyż rosnące aktywa mogą generować wielokrotnie szybciej ryzyko zachwiania stabilności banku, niż wzrastający proporcjonalnie kapitał banku je ogranicza. Zaprezentowany model entropii banku MEB wskazuje na kluczową rolę identyfikacji czynników zmniejszających entropię: kapitał własny, kapitał ludzki i kapitał technologiczny oraz czynników zwiększających entropię: wzrost aktywów, wzrost płynności finansowej oraz wielkość zaangażowania banku w spekulacyjne transakcje finansowe. Działanie modelu entropii w warunkach szybkiego wzrostu zostało zaprezentowane na przykładzie Getin Noble Bank SA, dynamicznie rozwijającej się instytucji bankowej w Europie Środkowo-Wschodniej

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2011

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:37211

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji