Obiekt

Tytuł: Wpływ nastrojów gospodarczych przedsiębiorców i konsumentów na decyzje dywidendowe spółek kapitałowych

Tytuł odmienny:

Influence of entrepreneurs and consumers’ economic moods on dividents decisions of capital companies

Autor:

Kowerski, Mieczysław

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183; s. 215-234

Abstrakt:

W dotychczasowych badaniach czynników determinujących decyzje dywidendowe spółek publicznych znacznie większą rangę nadawano czynnikom mikroekonomicznym, a mniejszą czynnikom makroekonomicznym. Brak jest analiz wpływu nastrojów gospodarczych (economic sentiment) na politykę dywidend spółek. Do weryfikacji hipotezy o wpływie nastrojów gospodarczych na decyzje dywidendowe spółek notowanych w latach 1996-2010 na GPW w Warszawie zastosowano modele logitowe udziału spółek płacących dywidendy w ogólnej liczbie spółek w końcu roku t względem zmian PKB w roku t – 1 oraz barometru nastrojów gospodarczych w roku t. Oszacowane modele pozwoliły wyciągnąć wnioski, że oprócz sytuacji gospodarczej w roku t – 1 na podejmowane w roku t decyzje dywidendowe wpływ mają nastroje gospodarcze występujące w polskiej gospodarce w maju roku t

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2011

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:37235

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji