Obiekt

Tytuł: Nowa architektura nadzoru nad rynkiem finansowym UE – implikacje dla rynku ubezpieczeniowego

Tytuł odmienny:

New architecture of supervision over EU financial market – implications for insurance market

Autor:

Kurek, Robert

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183; s. 235-243

Abstrakt:

We wrześniu 2010 r. Parlament Europejski zatwierdził projekt zmian wytyczających nowe ramy nadzoru nad rynkiem finansowym. W artykule zaprezentowana została nowa instytucja nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym − Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), jego miejsce w strukturze nadzoru na poziomie makro- i mikroostrożnościowym oraz cele funkcjonowania. Omówione zostały również zadania EIOPA i ogólnie wytyczone uprawnienia, a także ich możliwy wpływ na funkcjonowanie krajowych organów nadzoru i całego rynku ubezpieczeniowego

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2011

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:37236

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji