Object

Title: Dzieje polskie czyli przypadki znaczniejsze od czasu interregnum po śmierci śp. Augusta III, króla polskiego za panowania nayjaśnieyszego Stanisława Augusta, króla polskiego, Wielkiego xiążęcia litewskiego […] w kraju polskim zdarzone […]

Object collections:

Last modified:

Dec 19, 2018

All available object's versions:

https://dbc.wroc.pl/publication/5902

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information