Object

Title: Inteligentna specjalizacja a spójność społeczna regionów państw Unii Europejskiej − ocena relacji z wykorzystaniem modeli panelowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 285, s. 11-19

Similar

This page uses 'cookies'. More information