Kolekcja

Czasopisma UMW


CZASOPISMA NAUKOWE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

Advances in Clinical and Experimental Medicine jest od 2003 r. dwumiesięcznikiem, w którym są publikowane prace kliniczne i doświadczalne i opracowania przeglądowe oraz recenzje książek z zakresu szeroko pojętych nauk medycznych.

Dental and Medical Problems jest czasopismem stomatologicznym, które kontynuuje ponad 40-letnią tradycję Wrocławskiej Stomatologii. Od 2002 r. wydawcą są: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. DMP publikuje polskie i zagraniczne prace ze wszystkich dziedzin stomatologii oraz medycyny, biologii i innych nauk pokrewnych.

Polimery w Medycynie są kwartalnikiem ukazującym się od 1971 roku. Artykuły są drukowane w dwóch językach: polskim i angielskim. Do Kolegium Redakcyjnego należą naukowcy z Polski i Czech.

Pielegniarstwo i Zdrowie Publiczne jest kwartalnikiem wydawanym od 2011 r., w którym sa publikowane prace oryginalne i pogladowe z zakresu pielegniarstwa i zdrowia publicznego. Sa równiez drukowane materialy dotyczace dzialalnosci towarzystw naukowych oraz nowosci wydawniczych.

*Wydawnictwo UM

Kolekcje podrzędne

Kolekcji: 0

Ostatnio dodane

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji