Kolekcja

Studia Geotechnica et Mechanica

Pismo jest najstarszym, wydawanym przez Politechnikę Wrocławską od 1970 roku. Zadaniem pisma jest zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb teoretyków i praktyków. Istniejące, inne pisma specjalistyczne, nie ujmują wszystkich aspektów mechaniki materiałów geologicznych, geotechniki i hydrotechniki, łącznie z konstrukcją modeli, metodami identyfikacji parametrów materiału, technikami doświadczalnymi, a także z zaleceniami projektowymi. Te więc zagadnienia, łącznie z teorią struktur oraz rozwiązaniami numerycznymi składają się na treść pisma. Publikowane są artykuły w językach kongresowych, autorów krajowych jak i zagranicznych. Pismo jest kwartalnikiem.

podrzędne

Kolekcji: 0

Ostatnio dodane

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji