Object structure

Title:

Postilla Catholiczna Mnieysza To iest Krotkie Kazania albo Wykłady świętych Ewangeliy na każdą Niedzielę y na Każde święto […]

Creator:

Wujek, Jakub (1541-1597)

Subject and Keywords:

kazania polskie - 16 w. ; Biblia - wykorzystanie homiletyczne

Description:

Tytuł ujednolicony: Postilla mniejsza ; Dzieło współwydane: Postille Catholiczney Mnieyszey Część Wtora Która ma Kazania na dni Swiętych przez Rok cały […] ; Prow.: Sebastiani Rogowski; Post mortem eiusdem Domini Rogowki haec postylla donata […] ad ecclesiam Łobodensem; Ego Valentinum Parochus Łobodiensis donavi istum librum Conventui Bitomiensi; Conventus Crac. Ad s. Franciscum; Ex libris Com. Branicki Sucha

Publisher:

Wolrab, Jan (15..- ca 1592). Druk. ; Paulini, Adam (ca 1530-1591). Nakł.

Place of publication:

Poznań

Date:

1582

Resource Type:

stary druk

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: XVI.F.4324

Language:

pol

Relation:

Postilla mniejsza ; Postilli katolickiej mniejszej część wtóra ; Postilla catholica

Rights:

Domena publiczna (Public domain)

Access Rights:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Location:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich