Show structure

Title:

Passia To iest Historya męki Pana naszego Jesusa Chrystusa ze czterech Ewangelistow krotko zebrana […]

Creator:

Wujek, Jakub (1541-1597)

Subject and Keywords:

kazania polskie - 16 w. ; Jezus Chrystus - męka - dzieła przed 1800

Description:

Stanowi kontynuację dzieła: Postilla mniejsza ; Defekt.: karta )(3-4 uszk. ; Proweniencje: Sebastiani Rogowski; Post mortem eiusdem Domini Rogowki haec postylla donata […] ad ecclesiam Łobodensem; Ego Valentinum Parochus Łobodiensis donavi istum librum Conventui Bitomiensi; Conventus Crac. Ad s. Franciscum; Ex libris Com. Branicki Sucha

Publisher:

Wolrab, Jan (15..- ca 1592). Druk. ; Paulini, Adam (ca 1530-1591). Nakł.

Place of publication:

Poznań

Date:

1582

Resource Type:

stary druk

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: XVI.F.4324A

Language:

pol

Relation:

Postilla mniejsza ; Postilla catholica ; Pasja to jest historia męki Pańskiej ; Publikacja dofinansowana w ramach projektu "System upowszechniania piśmienniczych zbiorów specjalnych OSSOLINEUM we Wrocławiu poprzez digitalizację i publikację internetową jako promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego"

Rights:

Domena publiczna (Public domain)

Access Rights:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Location:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich