Object structure
Title:

Wymiar spójności Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu „planowanemu postarzaniu produktu”

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The dimension of coherence of the European Union against “planned aging of products”

Creator:

Kłos, Lidia

Subject and Keywords:

zaplanowana nieprzydatność ; konsumpcja ; świadomy klient ; środowisko ; planned obsolescence ; consumption ; conscious customer ; environment

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 536, s. 86-93

Abstrakt:

Ulegający skróceniu okres żywotności różnego rodzaju sprzętu oraz coraz częstsza awaryjność jest ściśle związana ze zjawiskiem „planowanego postarzania produktu”. Celem artykułu jest przedstawienie współczesnego wymiaru „zaplanowanej nieprzydatności produktu”, które zrodziło się już w latach 20. XX wieku, oraz wskazanie, jakie działania Unia Europejska podejmuje w kierunku przeciwdziałania temu zjawisku. W tym celu w artykule wykorzystano badania, które w 2016 roku opublikowała niemiecka Federalna Agencja Środowiska (UBA)1, potwierdzające praktykę postarzania produktów, oraz przedstawiono analizę dokumentów, jakie Unia Europejska opublikowała w celu ograniczenia tego procederu. Artykuł ma charakter badawczo-opisowy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.536.07

Language:

pol

Relation:

Alert dla polityki spójności – gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 536

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: