Show structure

Title:

Spis treści [Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 2 (44)]

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Econometrics

Description:

Czasopismo Ekonometria = Econometrics ukazuje się od 1998. Do 2011 roku czasopismo to było publikowane w serii Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod nazwą Ekonometria. Zastosowania metod ilościowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 2 (44)

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu