Object

Title: Spójność społeczna i inkluzywność jako priorytety polityki spójności UE

Title in english:

Social cohesion and inclusiveness as the priorities of EU cohesion policy

Creator:

Murzyn, Dorota

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 537, s. 66-75

Abstrakt:

Polityka spójności ma być narzędziem, za pomocą którego UE odpowiada na obecne wyzwania w sferze gospodarczej, społecznej i politycznej. Jednym z nich jest rosnąca skala ubóstwa, nierówności i wykluczenia społecznego w Europie. Stąd coraz większego znaczenia nabierają działania na rzecz osiągania spójności społecznej, której sednem jest zmniejszanie różnic w poziomie i jakości życia mieszkańców Unii oraz tworzenie gospodarczego otoczenia, w którym wszyscy uczestniczą i mogą czerpać korzyści. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji spójności społecznej i inkluzywności oraz próba oceny roli polityki spójności UE w ich osiąganiu. Autorka poszukuje odpowiedzi na pytania: jak wygląda sytuacja w zakresie spójności społecznej i rozwoju inkluzywnego w UE w świetle wybranych wskaźników, w jaki sposób spójność społeczna i inkluzywność mają być osiągane poprzez działania polityki spójności oraz jakie są związane z tym wyzwania

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.537.06 ; oai:dbc.wroc.pl:65970

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 537 ; Alert dla polityki spójności - społeczeństwo, granice, solidarność

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information