Object

Title: [Uniwersał poborowy sejmu warszawskiego z 1 kwietnia 1564 r. Inc.] Wdzięcznie a wiernie nam mili, Ponieważ na Seymie ninieyszym było pilne uważanie a rozbieranie między nami y Radami naszymi [... Expl.] Dan w Warszawie na Seymie Walnym Koronnym w Sobotę Wielkanocną Lata Pańskiego Tysiącnego Pięćsetnego Sześćdziesiątego Czwartego, Królowania Naszego Trzydziestego Piątego

Object collections:

Last modified:

Dec 19, 2018

All available object's versions:

https://dbc.wroc.pl/publication/13690

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information