Title:

Ocena możliwości zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych na przykładzie wybranego osiedla mieszkaniowego. T 1 i 2.

Title in english:

Assessment of the possibility of sustainable rainwater management in urban areas

Creator:

Zielińska, Alicja

Contributor:

Żyromski, Andrzej. Promotor ; Walter, Ewa. Promotor pomocniczy

Subject and Keywords:

woda opadowa ; zrównoważone gospodarowanie wodą opadową ; spływ powierzchniowy wody opadowej ; powierzchnie nieprzepuszczalne ; powierzchnie przepuszczalne

Description:

W wersji elektronicznej dostępne wyłącznie streszczenie rozprawy doktorskiej

Abstrakt:

Tematyka pracy dotyczy zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi. Do pro-pozycji rozwiązania problemu badawczego wykorzystano podejście wieloaspektowe – z jednej strony podjęta została próba oceny relacji ilościowej opad atmosferyczny - spływ powierzchniowy wody opadowej, z drugiej zaś - opracowano rozwiązania krajobrazowe, służące proekologicznemu zagospodarowaniu wód opadowych oraz schematy gospodarowania wodami opadowymi w sposób zrównoważony. Podstawowym obiektem badań był fragment osiedla Nowy Dwór we Wrocławiu.

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu